Socialt cirkus

For os handler cirkus om at udvikle børns sociale færdigheder såsom tillid, kommunikation og samarbejde. Færdigheder, der ellers kan være svære at opnå, da mange af disse børn er traumatiserede af krig og konflikt.

På denne måde forbinder socialt cirkus både leg, uddannelse, fysisk kunst og social udvikling.

Cirkus anvendes som en glædeskabende ramme, der skaber et rum, hvor børn modtager undervisning i sociale færdigheder, udvikler sig gennem sociale aktiviteter, overvinder traumer og lærer at tage ansvar for sig selv og for andre.
   
Undervisende teaterstykker
MMCC’s forestillinger omfatter mindst ét eller flere uddannelsesmæssige shows om væsentlige temaer såsom hygiejne, fred eller trafiksikkerhed. Eksempelvis er der blevet lavet forestillinger med fokus på, hvordan børn bedst beskytter sig mod landminer og ueksploderet ammunition, på en børnevenlig og letforståelig måde.

Workshops
En vigtig bestanddel af filosofien bagom socialt cirkus er at holde workshops for børn rundt i landet. Herigennem lærer børnene nye måder at tænke og lege på, samtidig med at de udvider deres kreative horisont. Som afslutning på en workshop laver børnene et fuldt show med hjælp fra MMCC-teamet, som de viser for deres skole eller lokalsamfund.

bliv medlem

Bliv medlem her »
Dit medlemsskab støtter dobbelt! Mange fonde og puljer stiller krav om medlemsskaber, så dit medlemsskab gør det muligt at søge disse fonde og puljer - udover dit kontingent bruges til det videre arbejde i Dansk MMCC. TAK
Dansk Mobile Mini Cirkus (MMCC)
Cirkus og Skole for børn i Afghanistan