MMCC Internationalt

MMCC har glædet mange afghanske børn og voksne siden 2002. Konceptet er ændret, tilpasset. udviddet, udviklet og afprøvet gennem mange år. i En væsentlig del af projektet er at kapacitetsudvikle afhganere gennem læring, undervisning og input fra den store verden. De seneste år har der været fokus på ledelse, og tanken er at afghanerne i løbet af 2015 selv skal overtage ledelsen af projektet. Berit og David vil fortsat fungere som konsulenter og være tovholdere på den fortsatte udvikling. Det er dog også planen at projektet skal prøves i andre lande, og det er nogle af de tanker og planer MMCC International udvikler på i løbet 2015. 

bliv medlem

Bliv medlem her »
Dit medlemsskab støtter dobbelt! Mange fonde og puljer stiller krav om medlemsskaber, så dit medlemsskab gør det muligt at søge disse fonde og puljer - udover dit kontingent bruges til det videre arbejde i Dansk MMCC. TAK
Dansk Mobile Mini Cirkus (MMCC)
Cirkus og Skole for børn i Afghanistan