Børnedemokrati

Shura er den traditionelle afghanske form for demokrati, hvor man mødes i både mindre og større forsamlinger for at drøfte og løse problemer.

MMCC organiserer børneshuraer på skoler, i flygtningelejre og i lokalsamfund rundt omkring i Afghanistan, samt en årlig National Shura i Kabul. Børnene lærer gennem shuraerne at organisere og strukturere debatter, at stille spørgsmål og at drøfte sager, som har deres bekymring. 

Gennem shuraerne forbedres deres evne til at deltage aktivt i og lede civilsamfundet.

Børnene får en stemme 
De problemstillinger, som børnene bliver enige om er af største prioritet, bliver der fulgt op på. Det sker ved, at MMCC hjælper børnene til at dokumentere og finde praktiske løsninger på problemerne.

Gennem disse opfølgende aktiviteter oplever børnene, hvordan de hver især har kapacitet til at løse problemer i deres nærmiljø.

bliv medlem

Bliv medlem her »
Dit medlemsskab støtter dobbelt! Mange fonde og puljer stiller krav om medlemsskaber, så dit medlemsskab gør det muligt at søge disse fonde og puljer - udover dit kontingent bruges til det videre arbejde i Dansk MMCC. TAK
Dansk Mobile Mini Cirkus (MMCC)
Cirkus og Skole for børn i Afghanistan